Хартиени формулари


Почитувани корисници тука можете да превземете хартиен формулар приготвен за печатење.
Од понудените формулари одберете го оној формулар кој на вас ви е потребен. Отпечатете го, пополнете го според пример-формуларот.

Истиот е потребно електронски (фотографиран/скениран) да го доставите на имеил адресата на регистарот за животни animal.registar@gmail.com или пак да пополните е-формулар со истите податоци како на хартиениот а хартиената верзија да ја доставите до здружението / друштвото за заштита на животните.