Систем за електронска евиденција и либерирање на животните
„Регистар на животни“

Почитувани, добредојдовте на системот за електронска евиденција и либерирање на животните „Регистар за животни“.
на оваа страница можете електронски да пополните електронски формулар.

Формуларите можете да ги најдете во левиот дел од менито во "е-Формулари" или тука.

Како и многу други формулари и барања кои можете да ги најдете во левиот дел